Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

QĐ v/v kiện toàn BCĐ chuyển đổi số huyện Ý Yên
Số ký hiệu văn bản 7803/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v kiện toàn BCĐ chuyển đổi số huyện Ý Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 23/11/2022
Tài liệu đính kèm document (41).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang