Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Xây dựng xưởng sản xuất kinh doanh áo mưa" của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Vĩnh Tiến trên trang thông tin điện tử của huyện
Số ký hiệu văn bản 605/CV-TNMT
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung V/v đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Xây dựng xưởng sản xuất kinh doanh áo mưa" của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Vĩnh Tiến trên trang thông tin điện tử của huyện
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 14/11/2022
Tài liệu đính kèm document (35).pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang