Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Ý Yên năm 2022 ( Kỳ họp thứ 5 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất)
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Ý Yên năm 2022 ( Kỳ họp thứ 5 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 8/11/2022
Tài liệu đính kèm document (61).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang