Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ý Yên
Số ký hiệu văn bản 12755/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ý Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 12755.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang