Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Ý Yên
Số ký hiệu văn bản 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Ý Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng Phòng Y tế.pdf
Quy chế Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng Phòng Y tế.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang