Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 462/TB-UBND
Ngày ban hành 05/11/2022
Ngày hiệu lực 05/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 5/11/2022
Tài liệu đính kèm document (58).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang