Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của BTGTW về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội tong giai đoạn hiện nay.
Số ký hiệu văn bản 20-CTr/HU
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của BTGTW về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội tong giai đoạn hiện nay.
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CTr 20 HU.signed.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang