Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Số ký hiệu văn bản 16-CTr/HU
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CTr 16 HU.signed.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang