Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 90/KH-UBND
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 13/9/2022
Tài liệu đính kèm document (40).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang