Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v rà soát các hạng mục hỗ trợ XD xã NTM nâng cao thôn xóm / tổ dân phố NTM kiểu mẫu Năm 2021
Số ký hiệu văn bản 369/UBND-NN
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung V/v rà soát các hạng mục hỗ trợ XD xã NTM nâng cao thôn xóm / tổ dân phố NTM kiểu mẫu Năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 28/6/2022
Tài liệu đính kèm document (11).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang