Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v Sửa đổi phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ công chức cán bộ công, chức viên chức
Số ký hiệu văn bản 12/PNV
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 24/06/2022
Trích yếu nội dung V/v Sửa đổi phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ công chức cán bộ công, chức viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 24/6/2022
Tài liệu đính kèm phong noi vu.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang