Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v xét duyệt thẩm định quyết toán NSNN năm 2021
Số ký hiệu văn bản 120/CV-TCKH
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung V/v xét duyệt thẩm định quyết toán NSNN năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 23/6/2022
Tài liệu đính kèm TAI CHINH.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang